Vaderdag Vroeg Toegang - 10% Korting op de hele site  (toegepast in winkelmandje)

Door het gebruik van producten met het merk Talisa Juwelen producten met de naam Talisa US, LLC (hierna ‘Het bedrijf’ te noemen), gebruik van zijn website ( ‘Producten’) en gebruik van diensten van de website (‘Diensten’) ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden en elk soort beleid, richtlijnen en wijzigingen die mogelijk hierop volgen, inclusief het Programmabeleid en Juridische mededelingen (hierna ‘De voorwaarden’ te noemen). We kunnen de Algemene Voorwaarden in toekomst op elk moment bijwerken en je kunt de meest recente versie van deze overeenkomst vinden op: https://www.talisajuwelen.nl/terms-conditions/.

GEBRUIK VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

Talisa US, LLC (‘Bedrijf’) biedt Producten en Diensten aan jou aan. Om jou toegang te geven tot en / of bepaalde Producten en / of Services te laten kopen is het mogelijk dat je ons van bepaalde informatie zoals juiste identificatie, huidige informatie met jouw contactgegevens en anderen informatie als onderdeel van het registratie en aankoop proces en / of het vervolg van het gebruik van de Diensten van het Bedrijf. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor elke directe, indirecte, consequente, speciale of andere schade als resultaat van de overgedragen virussen, Trojaanse Paarden (virussen) of andere schadelijke items die via de Website van het Bedrijf naar jouw computer worden overgedragen. Onder deze schade valt zonder elk limiet, hoe dit ook veroorzaakt is, het verlies van winst, onderbreking van zaken, verlies van volledige of gedeeltelijke delen van een programma en het verlies van gegevens die op welke manier dan ook opgeslagen zijn op een computer systeem of andere manier.

GEPAST GEDRAG

Wanneer je akkoord gaat met de Bedrijfsvoorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot online aankopen, online hulp gesprekken of andere forums, het plaatsen van inhoud, en gebruik maakt en toegang hebt tot links op de Website van Het Bedrijf, is dit voor alleen legale en gepaste bezigheden, in overeenstemming met de algemene voorwaarden vanuit toepasbare richtlijnen of beleid. Je gaat er mee akkoord dat je niet deelneemt aan een activiteit die zich mengt of de Bedrijf Diensten of elk andere bedrijf gerelateerde activiteit onderbreekt. Wanneer Het Bedrijf bepaald heeft dat je je wel degelijk misbruik hebt gemaakt van de Diensten van Het Bedrijf, heeft Het Bedrijf het recht om jou direct de toegang te ontzeggen tot elke dienst van Het Bedrijf. Wanneer jouw misbruik onder de lokale en federale wetten valt, kan Het Bedrijf jou ook aangeven bij de gepaste instantie. Bekijk het Privacy Beleid van Het Bedrijf voor meer informatie over de procedure van Het Bedrijf omtrent het openbaar maken van privé-informatie in combinatie met het overtreden van de wet door gebruikers van de Diensten, Producten of Links van Het Bedrijf. Om activiteiten te melden die mogelijk een overtreding van de Algemene Voorwaarden zijn, kun je ons een email sturen via support@talisa.com. Naast deze overeenkomst worden bepaalde Producten en Diensten van Het Bedrijf beheerst door het beleid of richtlijnen die specifiek voor deze Producten en / of Diensten gemaakt zijn en tevens omschreven worden in deze overeenkomst.

BEDRIJF PRIVACY BELEID

Voor informatie over hoe wij onze gegevens beschermen verwijzen wij je graag naar ons Privacy Beleid op https://www.talisajuwelen.nl/privacy-policy/,die is opgenomen door middel van verwijzing in deze overeenkomst. Door het gebruik van Producten en / of Diensten van Het Bedrijf erken je en ga je er mee akkoord dat Het Bedrijf jouw account informatie en elke inhoud die aan dat account gekoppeld wordt, bewaard toegang tot heeft en deelt wanneer dit volgens de wet nodig is of wanneer er volgens goed vertrouwen geloofd wordt dat deze informatie bewaard, toegang tot verleend en gedeeld moet worden om op een redelijke manier de volgende functies uit te kunnen oefenen: (a) te kunnen voldoen aan elk toepasselijk recht, regelgeving, juridische procedure of afdwingbaar overheidsverzoek, (b) de voorwaarden te kunnen afdwingen, inclusief het onderzoeken van potentiële overtredingen hiervan, (c) het kunnen ontdekken, voorkomen of anderszins benoemen van fraude, veiligheid of technische problemen (inclusief en zonder limiet, het filteren van spam), of (d) het kunnen beschermen tegen dreigende schade aan de rechten, eigendom of veiligheid van Het Bedrijf, zijn gebruikers of het publiek zoals nodig of opgelegd is volgens de wet. Je gaat er mee akkoord dat de technische verwerking en verdeling van den de Diensten van Het Bedrijf, inclusief jouw Inhoud, kan omvatten dat (a) er een verdeling over verschillende netwerken wordt gemaakt en (b) en veranderingen aangebracht kunnen worden om te voldoen aan technische benodigdheden voor het verbinden van netwerken, apparaten of diensten, of ons hieraan aan te passen.

EIGENDOMSRECHTEN

Je erkent en gaat er mee akkoord dat de Diensten van Het Bedrijf en zijn benodigde software gebruikt wordt in combinatie met de Diensten van Het bedrijf (‘Software’) bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie bevat die beschermd wordt door toepasselijk intellectueel eigendom, andere rechten en nationale en internationale verdragen. Je erkent en gaat er ook mee akkoord dat de inhoud die aan jou weergegeven wordt door middel van de Diensten van Het bedrijf of Links beschermd is door auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, patenten of andere eigendomsrechten en wetten. Je gaat er mee akkoord dat je afgeleide werken op basis van de Software van Het bedrijf niet aanpast, verhuurd, leaset, leent, verkoopt, verdeeld of vermaakt, in volledigheid of gedeeltelijk, zonder dat hier een specifiek geautoriseerd en afzonderlijke overeenkomst voor is gemaakt. Alleen Het Bedrijf en mogelijke derden met de juiste rechten hebben hier het recht op. Het Bedrijf en mogelijke derden met de juiste rechten hebben ook alleen het recht op het gebruiken, kopiëren, namaken of inbrengen van handelskenmerken, servicemerken, de naam van Het Bedrijf of de naam van een product op een manier dat geen verwarring schept bij mogelijke gebruikers, jij erkent en gaat er mee akkoord hier geen recht op te hebben.
Je gaat er ook mee akkoord dat je de auteursrechten, handelskenmerken of andere eigendomsrechten van Het Bedrijf of mogelijke derden met de juiste rechten niet verwijderd, beschadigd en wijzigt, en tevens geen opmerkingen aanbrengt, of onwettig opent binnen de Diensten of Software van Het Bedrijf. Je verleent Het Bedrijf toestemming om de informatie waar jij ze van voorziet, voornamelijk geschreven informatie en / of foto’s, zichtbaar te maken voor jou en iedereen via de Website van Het Bedrijf. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor het verlies of beschadiging als resultaat van het overdragen van deze inhoud via de Website. Het Bedrijf claimt geen eigendomsrechten of controle te hebben over elke door jou aangeleverde, geschreven of weergegeven inhoud, of dit nu via de Diensten van Het Bedrijf aangeleverd is of niet. Jij behoud samen met derden, zoals gepast, alle patenten, handelsmerken en copyright voor elke inhoud die jij aangeleverd, beschreven of weergegeven hebt via de Website van Het Bedrijf, en waar jij tevens verantwoordelijk bent om deze gegevens te beschermen daar waar nodig. Je verklaard en garandeert verder dat je de volledige, macht en autoriteit hebt om elke inhoud die je aan Het Bedrijf onderwerpt te gebruiken, en dat dit niet in strijd is met toepasbare copyright of andere intellectuele eigendomsrechten. Je bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor elke schade als resultaat van het feit dat je geen toestemming hebt gekregen om de inhoud die je aangeleverd hebt te gebruiken. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor elk opzettelijke of onopzettelijke copyright of ander intellectuele eigendomsrecht overtreding die door jou gemaakt wordt. Door het aanleveren en beschikbaar maken van bepaalde inhoud aan en voor Het Bedrijf via de Website van Het Bedrijf, verklaar en garandeer je dat je de nodige toestemming hebt gekregen om dergelijke inhoud aan te leveren, in te dienen en te gebruiken voor jouw eigen persoonlijk en niet-commerciële gebruik. Volgens de United States' Digital Millennium Copyright Wet is het beleid van Het Bedrijf om te reageren op beschuldigingen van inbreuk van de Website van Het Bedrijf en / of zijn systemen, en om te jouw toegang tot de Website en / of systemen te blokkeren wanneer deze inbreuk daadwerkelijk gemaakt is.

BELEID MET BETREKKING TOT COPYRIGHT EN HANDELSMERKEN

Het is ons beleid om te reageren op een vermeende inbreuk die voldoet aan de United States' Digital Millennium Copyright Wet of elk ander toepasbaar recht en om de accounts van herhaaldelijke overtreders te blokkeren. Elk gebruik van de handelsmerken, servicemerken, logo’s, domein namen en andere onderscheidende merkkenmerken moet voldoen aan de voorwaarden en kan alleen ondernomen worden met uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Het Bedrijf.

PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK

Je gaat er mee akkoord dat je geen enkel gedeelte van de Diensten van Het Bedrijf, gebruik van Het Bedrijf of toegang tot Diensten van Het Bedrijf gebruikt om na te maken, te kopiëren, te dupliceren, te verkopen, te verruilen, opnieuw te verkopen of uit te buiten voor elk commercieel doeleinde, anders dan dat uitdrukkelijk beschreven staat in de Algemene Voorwaarden of specifiek toestemming voor gegeven is in een afzonderlijke geschreven overeenkomst.

TERUGSTUUR BELEID

Je kunt de meeste items retourneren. We kunnen een ander item hiervoor in de plaats terug sturen of een volledige geldteruggave inzetten wanneer het product terug gestuurd wordt binnen 30 dagen na de verzenddatum. Jouw geretourneerde item moet in de originele staat en zonder beschadigingen ontvangen worden. Wanneer de fout ontstaan is aan onze zijde zullen we het item opnieuw maken zonder extra kosten in rekening te brengen of een volledige geldteruggave procedure in gang zetten.

We kunnen de volgende geretourneerde items met de ondergenoemde omstandigheden niet accepteren:

  • Elk item dat geretourneerd wordt later dan 30 dagen na de verzenddatum.
  • Elk item dat niet in zijn originele staat wordt aangetroffen bij retournering, bv beschadigingen, het missen van onderdelen, geen originele prijskaart of label bijgeleverd, of een item dat niet in zijn originele verpakking wordt geretourneerd.
  • Houdt er rekening mee dat bestellingen buiten de Verenigde Staten onderworpen worden aan belastingen en / of invoerrechten, die worden geheven zodra jouw pakket jouw land bereikt heeft.

PRIJS AANPASSINGEN

Ondanks dat Het Bedrijf voortdurend probeert de juiste en huidige prijs informatie aan te leveren, kunnen typografische fouten nog steeds ontstaan met betrekking tot de Diensten of Producten. Het Bedrijf behoud zich het recht om de prijzen aan te passen in betrekking tot elk Product of Dienst zonder vooraankondiging hetzij voor of na ontvangst van een bestelling bevestiging. Onopzettelijke fouten in geadverteerde prijzen zijn niet bedrijfsgebonden aan Het Bedrijf of zijn Website, en kunnen worden aangepast door Het Bedrijf op elk moment en met elke reden. Op het moment dat een Product, Dienst of elke andere transactie die via zijn Website plaats gevonden heeft een fout bevat door een verkeerde prijs, heeft Het Bedrijf het recht om naar eigen goeddunken bestellingen die voor dit Product of Dienst gedaan zijn te annuleren of weigeren. Op het moment dat een Product of Service een verkeerde prijs heeft kan Het Bedrijf naar eigen goeddunken contact opzoeken met jou om instructies door te geven of om jouw bestelling te annuleren en jou op de hoogte te brengen van deze annulering. Het Bedrijf heeft met betrekking daartoe geen verdere verplichtingen jegens jou.

KORTINGEN, COUPONS EN SPECIALE AANBIEDINGEN

Het Bedrijf op elk moment verschillende en speciale aanbiedingen of kortingen aanbieden. Coupons die uitgegeven worden tijdens deze verkoopmomenten zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden die tijdens de verkoop zijn opgesteld. Coupons kunnen niet gecombineerd worden met andere coupons of kortingen, tenzij dit specifiek anders genoemd staat. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor onjuiste informatie of datums op coupons die op de websites van derden worden aangeboden. Het Bedrijf heeft het recht om een actie met coupons of kortingen op elk moment te stoppen. Het Bedrijf heeft ook het recht om volgens hun inzicht een limiet te stellen aan producten die beschikbaar zijn met een coupon.

VERZENDING

Alle beschikbare verzendmethodes, met hun vermelde tijdlijnen, kunnen gevonden worden in de winkelwagen voordat de klant uitlogt. Tijdens het hoogseizoen is het mogelijk dat versnelde en gehaaste verzending niet beschikbaar is.

De standaard verzending duurt 2 tot 3 weken
De internationale verzending kan tussen de 3 tot 6 weken duren, waarbij wij niet verantwoordelijk zijn voor mogelijke vertraging door bijvoorbeeld de douane.
In het zeldzame geval dat jouw bestelling eenmaal onderweg kwijt is geraakt, zijn wij niet verantwoordelijk hiervoor, maar zullen we er alles aan doen om jou te helpen bij het lokaliseren van jouw bestelling. Wanneer je voor een versnelde verzending betaald hebt, maar jouw bestelling wordt tegengehouden in onze kwaliteitsbewaring afdeling, zullen wij de verzendkosten vergoeden. We kunnen de verzendmethode niet veranderen nadat de bestelling eenmaal geplaatst is.

WIJZIGINGEN AAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

Het Bedrijf behoudt zich het recht om op elk moment wijzigingen aan Producten en Diensten van Het Bedrijf (of een deel daarvan) aan te brengen, of ze tijdelijk of permanent stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving. Je gaat er mee akkoord dat Het Bedrijf niet aansprakelijk is voor jou of voor derden bij wijzigingen, suspensie of stopzetting van de Producten en / of Diensten van Het Bedrijf.

VERGOEDINGEN

Je stemt er mee in om Het Bedrijf en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, bedrijfsagenten, werknemers, adverteerders, licentiegevers, leveranciers, vertegenwoordigers en partners (in collectief Het Bedrijf) geen schade aan te brengen en te vrijwaren van en tegen elke claim van derden die ontstaat op en door een manier die verwant is aan jouw gebruik van de Producten en / of Diensten van Het Bedrijf of schending van de voorwaarden of andere acties die verbonden zijn aan het gebruik van de Producten en / of Diensten van Het Bedrijf, inclusief elke aansprakelijkheid of kosten die voortvloeien uit alle claims, verliezen, beschadigingen (letterlijke en figuurlijke), rechtszaken, beslissingen, proceskosten, kosten voor advocaten of in andere vorm, inclusief de overschrijving van geld door derde partijen .

VRIJWARING VAN BETALING

JE BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT:

  1. Jouw gebruik van de Producten en Diensten van Het Bedrijf valt onder jouw eigen risico. De Producten en Diensten van Het Bedrijf worden geleverd op een ‘indien mogelijk’ en ‘indien beschikbaar’ basis. Het Bedrijf wijst uitdrukkelijk, voor zover maximaal toegestaan is door de wet, alle garanties en voorwaarden af, hetzij expliciet of impliciet, maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties en voorwaarden van verhandelbaarheid, specifieke staat voor een specifiek doel en zonder inbreuk.
  2. Het Bedrijf geeft geen garantie dat (i) de Producten en Diensten van Het Bedrijf aan jouw vereisten voldoen; (ii) dat de Producten en Diensten van Het Bedrijf op tijd en zonder fouten geleverd worden, (iii) dat de resultaten na het gebruik van de Producten en / of Diensten van Het Bedrijf nauwkeurig en betrouwbaar zijn, (iv) dat de kwaliteit van elk(e) product, dienst, informatie of ander verkocht of verkregen materiaal door middel van de Diensten van Het Bedrijf aan jouw verwachtingen zal voldoen.
  3. Elk materiaal dat verkregen is door het gebruik van de Producten en Diensten van Het Bedrijf gebeurt naar eigen inzicht en risico en je bent zelf verantwoordelijk voor de schade die het gevolg is van het gebruik van deze materialen.
  4. Geen advies of informatie, of dit nu schriftelijk of mondeling overgedragen is, wat verkregen is via Het Bedrijf of de Diensten van het bedrijf kan een garantie die niet uitdrukkelijk vermeld wordt in de voorwaarden creëren.

Beperkingen van aansprakelijkheid: Je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord en begrijpt dat Het Bedrijf niet aansprakelijk is voor jou in elke directe, indirecte, incidentele, speciale, consequente of voorbeeldige schade, inclusief maar niet beperkt tot het leiden van winstverlies, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële schade (zelf wanneer Het Bedrijf geadviseerd is rondom de mogelijkheid rondom deze schade) als resultaat van: (i) het vermogen of onvermogen om gebruik te maken van de Producten en Diensten van Het Bedrijf; (ii) de kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten als resultaat van goederen, gegevens, informatie of producten of diensten die verkregen of geleverd zijn, ontvangen zijn door berichten, of overschrijvingen door of via de Diensten van Het Bedrijf; (iii) verklaringen of gedrag van elke derde partij over Producten of Diensten van Het Bedrijf; (iv) of elke andere zaak die gerelateerd is aan de Producten en Diensten van Het Bedrijf.

Uitzonderingen en beperkingen: Niets in deze overeenkomst is bedoeld om enige voorwaarden, garantie, recht of aansprakelijkheid die niet wettelijk mag worden uitgesloten of beperkt, uit te sluiten of te beperken. Sommige rechtsgebieden laten de uitsluiting van bepaalde garanties, voorwaarden, of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor verlies of schade door nalatigheid, contractbreuk, een breuk in de voorwaarden of incidentele of gevolgschade, niet toe. Daarom zijn alleen de bovenstaande beperkingen die geoorloofd zijn in jouw rechtsgebied toepasbaar voor jou en zal jouw aansprakelijkheid gelimiteerd worden tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

GEEN DERDE BEGUNSTIGDEN

Je gaat er mee akkoord dat, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de voorwaarden, er geen derden begunstigd worden door de voorwaarden.

OP DE HOOGTE STELLEN

Je gaat er mee akkoord dat Het Bedrijf jou op de hoogte stelt van aanpassingen, inclusief die met betrekking tot wijzigingen in de voorwaarden, door middel van email, post, of berichten op via de Producten en Diensten van Het Bedrijf.

OVERMACHT

De verplichtingen van Het Bedrijf om de voorwaarden van deze Overeenkomst na de komen kunnen worden afgezien in het geval dat overmacht (zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, heftige weersomstandigheden, openbare noodtoestand of calamiteit, staking, leveringsproblemen, brand, onderbreking van transport, slachtoffers, fysieke handicap, ziekte, overstroming, een Daad van God of elke andere onderbreking of overheidsbeperking) voorkomt dat Het Bedrijf op een normale en gebruikelijke manier kan functioneren.

ALGEMENE INFORMATIE

Volledige overeenkomst: De voorwaarden (inclusief elk beleid, richtlijnen of wijzigingen die wanneer dan ook aan jou gepresenteerd worden zoals de Programma richtlijnen en Juridische Mededelingen) vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Het Bedrijf en regelen jouw gebruik van de Producten en Diensten van Het Bedrijf en vervangt alle voorgaande overeenkomsten tussen jou en Het Bedrijf voor het gebruik van de Producten en Diensten van Het Bedrijf.

Keuze in recht en forum: De voorwaarden en de relatie tussen jou en Het Bedrijf zal worden beheerst door wetten van Staat NEW YORK zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. Jij en Het Bedrijf zijn het er mee eens om je te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in de stad, land en staat New York.

Verklaring van afstand nemen en schendbaarheid van voorwaarden: Het nalaten om alle rechten of bepalingen van de voorwaarden uit te oefenen of te gehoorzamen door Het Bedrijf, voorziet geen verklaring van afstand nemen van dit recht of voorziening. Wanneer door de Rechtbank besloten wordt dat een gedeelte van de voorziene voorwaarden juridisch onjuist is, komen alle partijen desalniettemin overeen dat de rechtbank er naar zal streven om uitvoering te geven aan de intenties van de partijen, zoals weergegeven wordt in de bepaling en in andere bepalingen, en de andere bepalingen in de voorwaarden zullen volledig van kracht en effectief blijven.

Statuut van Beperkingen: Je gaat er mee akkoord dat ondanks elke tegensprekende statuut of wet, elke claim of oorzaak van de claim die voortvloeit of in verband staat met het gebruik van de Producten en / of Diensten van Het Bedrijf of de Algemene Voorwaarden moeten binnen één (1) jaar vanaf het moment van de claim of oorzaak van de claim ingediend worden of zal voor altijd uitgesloten worden. De sectiekoppen in de Algemene Voorwaarden worden gebruikt ter begeleiding en hebben geen juridische of contractuele waarden.

Het Bedrijf behoudt zich, behalve of anderszins hierboven bepaald, alle rechten voor om deze voorgaande voorwaarden, het ruilbeleid en het terugstuur beleid te wijzigen, aan te passen, te veranderen en / of te annuleren, op elk moment of momenten dat Het Bedrijf dit wenst te doen naar eigen goeddunken.

© 2024 Talisa. Alle rechten voorbehouden.